De micro:bit is een kleine micro-controller ontwikkeld door de BBC welke gebruikt kan worden om te leren programmeren. Op de micro:bit zitten diverse knoppen en sensoren die gebruikt kunnen worden om progammeren en electronica kennis uit te leggen.

Het programmeren is geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden en niveau’s. Er is een blok-editor, waarin blokken in elkaar gesleept kunnen worden. Verder is er ook de mogelijkheid om de micro:bit te programmeren met JavaScript of Python.

We hebben slides ontwikkeld waarmee de basisconcepten van de micro:bit worden uitgelegd en hoe de omgeving werkt. De slides zijn hier te vinden.