Stichting Hack in the Class is opgericht ter bevordering van educatie voor minderjarigen rondom technologie, privacy en security. Door minderjarigen kennis te laten maken met technologie hopen we nieuwsgierigheid te creëren, waardoor ze zelf op onderzoek uit gaan. Hierbij willen we jongeren laten inzien dat hacken een manier is om te begrijpen hoe dingen werken en zich zo te kunnen wapenen voor de toekomst.

Door het creëren van bewustwording, kennis, het aanwakkeren van nieuwsgierigheid rondom security, informatica en hacken op jonge leeftijd (cyber hygiëne) zal het beta-niveau van de komende generatie verbeteren.

 

Digitale maatschappij

Kinderen van nu groeien op in een digitale maatschappij, waarin het onderwijs worstelt om de nodige kennis en vaardigheden mee te geven, vaak afhankelijk van de inzet en kennis van een individuele onderwijskracht. Digitale maatschappijleer, van digitale hygiëne tot inzicht in de invloed van technologie, is geen structureel onderdeel van het lesrooster in het basis- en voortgezet onderwijs. Leren programmeren en spelen met hardware evenmin.

 

Nieuwsgierigheid

In de praktijk blijkt, dat leerlingen graag meer willen weten over computers en hacken en weinig weten over security en privacy-issues. Het huidige schoolsysteem is niet voldoende op deze groep geïnteresseerden ingesteld en hun verdere ontplooiing stagneert. Dit probleem wordt onder andere bevestigd in het ‘Advies Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ van de Cyber Security raad. Het bewustzijn om hier wel iets aan te veranderen groeit echter wel bij de overheid, de politiek, de ondernemers in de sector en maatschappelijke organisaties.

 

Keeping knowledge free

Met ‘Keeping knowledge free’ in gedachten, zijn de hackerspace Randomdata en HITB het non-profit initiatief ‘Hack in the Class’ (HITC) gestart en is HITC in 2016 op de Hack in the Box conferentie in Amsterdam gelanceerd. In 2018 is het initiatief geformaliseerd tot een stichting.

Met lespakketten, het geven van workshops wil HITC het onderwijs vooruit helpen en kinderen al op jonge leeftijd de mogelijkheid bieden vaardigheden te leren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden en valkuilen van de digitale wereld. Materiaal en kennis van ‘Hack in the Class’ is open-source beschikbaar onder de Creative Commons licentie “CC BY-SA 4.0“.