Stichting Hack in the Class is opgericht om de educatie van leerlingen rondom technologie, privacy en security te bevorderen. Door leerlingen kennis te laten maken met technologie hopen we nieuwsgierigheid te creëren, waarna ze zelf op onderzoek uit gaan. Hierbij willen we jongeren laten inzien dat hacken een manier is om te leren begrijpen hoe dingen werken. Tegelijk wapenen we hen met deze kennis voor de toekomst.

Door het creëren van bewustwording, opbouwen van kennis en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid rondom security, informatica en hacken op jonge leeftijd (digitale/cyber hygiëne) hopen we de beta-kant van de komende generatie te stimuleren.

Digitale maatschappij

Kinderen van nu groeien op in een digitale maatschappij. Het onderwijs worstelt ermee om de nodige kennis en vaardigheden mee te geven. In hoeverre ze daarin slagen is vaak afhankelijk van de inzet en kennis van een individuele onderwijskracht. Digitale maatschappijleer, van digitale hygiëne tot inzicht in de invloed van technologie, is geen structureel onderdeel van het lesrooster in het basis- en voortgezet onderwijs. Leren programmeren en spelen met hardware evenmin.

Nieuwsgierigheid

In de praktijk blijkt, dat leerlingen weinig weten over security en privacy-issues, maar graag meer willen weten over computers en hacken. Het huidige schoolsysteem sluit niet voldoende aan op deze groep geïnteresseerden, waardoor hun verdere ontplooiing stagneert. Dit probleem wordt onder andere bevestigd in het ‘Advies Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ van de Cyber Security raad. Het bewustzijn om hier iets aan te veranderen groeit echter wel bij de overheid, de politiek, de ondernemers in de sector en maatschappelijke organisaties.

Keeping knowledge free

Met ‘Keeping knowledge free’ in gedachten, zijn de hackerspace Randomdata en hackerconferentie Hack in the Box (HITB) het non-profit initiatief ‘Hack in the Class’ (HITC) gestart. HITC is in 2016 op de Hack in the Box conferentie in Amsterdam gelanceerd. In 2018 is het initiatief geformaliseerd tot een stichting.

Met lespakketten en het geven van workshops wil HITC het onderwijs vooruit helpen en kinderen al op jonge leeftijd de mogelijkheid bieden vaardigheden te leren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden en valkuilen van de digitale wereld. Materiaal en kennis van ‘Hack in the Class’ is open-source beschikbaar onder de Creative Commons licentie “CC BY-SA 4.0“.