Hack In The Class is afhankelijk van vrijwilligers, sponsoring en donaties in het uitvoeren van haar missie. Met ons geld kopen we lesmateriaal wat tijdens workshops gebruikt kan worden. Denk hierbij aan o.a. aan laptops en arduino’s, zodat scholen met beperkte financiële middelen ook gebruik kunnen maken.

Onze vrijwilligers reizen af naar scholen voor het geven van workshops op het gebied van hacken, elektronica en programmeren. Ook helpen onze vrijwilligers met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en het geven van voorlichtingen aan docenten en ouders. Daarom zijn we hard op zoek naar meer vrijwilligers, zodat we langs meer scholen kunnen gaan.

Hoe kan je helpen?

Je kan je aanmelden als vrijwilligers door een mail te sturen naar info@hackintheclass.nl. Vermeld in de e-mail of je wilt helpen met het geven van workshops/lessen bij scholen, of dat je liever helpt met het ontwikkelen van het lesmateriaal (beide mag natuurlijk ook!).